Home Vormgeving Fotografie Kartografie Logo's Recent werk Klanten Contact
Vormgeven is scheppen, tot leven brengen. Een idee gestalte geven zodat het zichtbaar en tastbaar wordt. Daarvoor is creativiteit nodig, en degelijk vakmanschap. En vooral: liefde voor woord en beeld. Ik verzorg grafische producties van concept tot en met uitvoering.

Vormgeving en fotografie zijn mijn kernactiviteiten, kartografie is mijn aanvullende specialisatie. In die gevallen waar uw idee in concept of uitvoering aanvullende ondersteuning nodig heeft, kan ik een beroep doen op mijn netwerk.
Dus als u op zoek bent naar PR- of communicatieadviseurs, tekstschrijvers, stand- of decorbouwers, beletteraars of makers van interactieve en AV-media: ik weet waar u moet zijn. Ik kan u in dat geval doorverwijzen of, als u dat liever heeft, zelf uw aanspreekpunt blijven voor het gehele traject.